Miksi Me?

Miksi Me?

page3_pic1

Olemme yritys, jonka palvelut tuottaa ammattitaitoinen henkilökunta. Satsaamme ammattitaidon lisäksi palvelun sisältöön ja siihen, että asiakas saa ystävällisen, turvallisen inhimillisen palvelun aina.

Koko henkilökuntamme sitoutuu siihen, että työilmapiiri on hyvä. Hyvä ilmapiiri välittyy joka päivä palvelussamme kohteliaana ja ystävällisenä kohtaamisena ja mukavan välittömänä kanssakäymisenä. Meillä on mukava olla töissä, meillä on mukava asua. Lupaus hyvästä ilmapiiristä pitää lunastaa joka päivä.

 

Yritys satsaa hyvään ilmapiiriin monin tavoin. Työyhteisölle järjestetään yhteisiä tapahtumia,  työhyvinvointipäiviä ja erilaisia koulutuksia, omaisille järjestämme omaisten iltoja ja mahdollisuuden osallistua toimintaan, kannustamme verkostoamme yhteisiin kehityshankkeisiin ja tapahtumiin kanssamme. Haluamme tarjota enemmän sisältöä ja väriä jokaiseen päivään. Asumispalvelumme arki sisältää musiikkia, kulttuuria, pullantuoksua, herkkuja, hellyyttä ja naurua.

page3_pic2Olemme pieni suomalainen hoitoalan ammattilaisten omistama yritys, joka maksaa kaikki maksunsa Suomeen. Ymmärrämme vastuumme niin palveluntuottajana, työnantajana kuin yhteiskuntavastuunkin näkökulmasta.

Olemme rakentamassa palvelukokonaisuutta, joka huomioi yksilön tarpeet, kuuntelee asiakkaan toiveita sekä tuottaa palvelun turvallisesti ja asiakaskeskeisesti. Henkilökuntamme koostuu ammattitaitoisista ja työhönsä motivoituneista hoitoalan ammattilaisista, jotka ymmärtävät työnsä merkityksen asiakkaan hyvinvoinnin edistäjänä ja mukavan ilmapiirin luojana.

Toimintamme on kehityshakuista ja kehitystyöhön on jokaisella työntekijällämme oikeus sekä velvollisuus osallistua. Huolehdimme henkilökuntamme osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä. Elämä ryhmäkodissa voi olla harmaata tai siinä voi olla eri värejä – Meillä eletään värikästä arkea. Painotamme kulttuuria ja aktiivista tekemistä asiakkaan voimavarat huomioiden. Jokaiseen päivään löytyy sisältöä ja arjen pikku iloja.

Tervetuloa omaan kotiin

1.
Ota yhteyttä

Kartoitetaan palvelutarpeet, mahdolliset ongelmat ja selvitellään palveluvaihtoehtoja. Mietitään yhdessä miten voisimme parhaiten palvella ja mikä tarjolla olevista vaihtoehdoista olisi sopivin asiakkaan tarpeisiin. Ota yhteyttä: tai soita Kaisa Aare-Puff gsm. 0440 292 077

2.
Asiakkaan oma kotikunta on tärkeä yhteistyökumppani

Kun tarpeet ja palveluvaihtoehdot on kartoitettu, otetaan yhteyttä asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sieltä saadaan ohjeita ja tietoa, onko asiakas oikeutettu kunnan tukemaan palveluun kuten vaikkapa palveluseteliin. Palveluseteli ei ole käytössä kaikissa kunnissa, joten asia pitää tarkastaa asiakkaan kotikunnasta. Palveluseteli korvaa tehostetun palveluasumisen yhteydessä annettavaa hoito- ja hoivapalvelua. Se voi olla myös käytössä kotipalvelussa ja korvata kotipalvelukäyntejä asiakkaan omaan kotiin.

3.
Asumispalveluihin ja kotihoitoon voi saada KELA:ta tukea

Seuraavaksi selvitetään yhdessä asiakkaan mahdollisuudet saada hoitotukea tai asumistukea. Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella ja asumistukeen vaikuttavat tulot ja varallisuus. Edellisten tukien lisäksi selvitellään kotitalousvähennyksen mahdollisuus palveluiden osalta. Lisätietoa tuista saa www.kela.fi ja www.vero.fi