Tietoa meistä

SAP-Care Oy

SAP-Care Oy-Enemmän elämää

Tarjoamme laadukkaita palveluja ja asumista henkilöille, joilla on erilaisia sairauksia, vamma tai muita syitä joiden vuoksi hän ei voi enää asua yksin. Palvelumme ratkaisee haasteita silloin kun henkilö tarvitsee selviytyäkseen apua, turvaa ja valvontaa. Tarjoamme palvelukokonaisuuksia, jotka ovat saatavilla juuri silloin kun niitä tarvitaan. Haluamme tarjota hiukan yksilöllisempää ja persoonallisempaa palvelua.

SAP-Care tuottaa ystävällistä ja turvallista palvelua

Vanhuksille, vammaisille ja muille asiakkaille, jotka tarvitsevat arjessaan tukea ja apua.

Tuottamamme palvelut ovat esimerkiksi:

 • Tehostettu asumispalvelu
 • Asumisen tukipalvelujen järjestäminen asiakkaalle; ruokahuolto, siivous ja pyykkihuolto, sekä kuljetuspalvelut
 • Kotikuntoutus ja asiointiapu
 • Avustaminen erilaisten etuuksien hakemisessa
 • Kuntouttava päivätoiminta erilaisille asiakasryhmille
 • Päivähoito eri asiakasryhmille
 • Koulutus, ohjaus ja konsultointi

Toimintamme on asiakkaiden tarpeista lähtevää toimintaa, joka on

 • Vastuullista ja luotettavaa
 • Ystävällistä, läheisestä ja inhimillistä
 • Turvallista ja yksilöllistä
 • Etusija asiakkaan kokemukselle, kuuntelulle ja kunnioittamiselle
 • Huomioimme asiakkaan muuttuvat tilanteet ja tarpeet
 • Asiakkaan kotona tapahtuvaa
 • Asiakasta aktivoivaa ja kuntouttavaa
 • Raportoivaa huomioiden tietosuoja

Miksi me?

Palvelun turvallisuus ja ystävällisyys

Olemme yritys, jonka palvelut tuottaa ammattitaitoinen henkilökunta. Satsaamme ammattitaidon lisäksi palvelun sisältöön ja siihen, että asiakas saa ystävällisen, turvallisen inhimillisen palvelun aina.

Laadullinen ja taloudellinen tuloksellisuus

Kokonaistaloudellinen edullisuus, etsimme ratkaisuja, joilla palvelut saadaan tuotettua turvallisesti, mutta mahdollisemman kustannustehokkasti.

Ehdoton luotettavuus

Monipuolinen yhteistyö, hoito-ja palvelusuunnitelma yhdessä verkoston kanssa, ”yhteistyöryhmä, jossa omaisia, asukkaita yms.

Rohkea innovatiivisuus

Hyödynnämme teknologian tuomia mahdollisuuksia, olemme mukana kehittämässä uusia ratkaisuja.

Asiakaslupaus

1.
Jokainen päivä saa pitää sisällään valintoja

Asiakkaallamme on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua voimavarojensa mukaan. Palveluja räätälöidään niin, että asiakkaallamme on mahdollisuus tehdä valintoja.

2.
Etsimme positiiviset vaihtoehdot

Asioissa on usein vähintään kaksi puolta. Etsimme positiiviset, elämänmyönteiset vaihtoehdot ja pyrimme löytämään arkeen pieniä valopilkkuja. Joka päivä ja jokaisen asiakkaan kohdalle.

3.
Elämme värikästä arkea!

Elämä voi olla harmaata ja sairaus tai ikääntyminen asettaa haasteita, juhlahetkiä on harvassa, joten satsaamme arkeen. Haluamme tarjota asiakkaillemme värikkäämpää arkea, enemmän elämää jokaiseen päivään.

Näin se tehdään

1.
Ammattitaitoinen henkilökunta

Henkilökuntamme koostuu ammattitaitoisista ja työhönsä motivoituneista hoitoalan ammattilaisista, jotka ymmärtävät työnsä merkityksen asiakkaan hyvinvoinnin edistäjänä ja mukavan ilmapiirin luojana.

2.
Satsaamme hyvään työilmapiiriin

Koko henkilökuntamme sitoutuu siihen, että työilmapiiri on hyvä. Hyvä ilmapiiri välittyy joka päivä palvelussamme kohteliaana, ystävällisenä ja mukavan välittömänä kanssakäymisenä.

3.
Meillä eletään värikästä arkea

Elämä ryhmäkodissa voi olla harmaata tai siinä voi olla eri värejä. Painotamme kulttuuria ja aktiivista tekemistä asiakkaan voimavarat huomioiden. Jokaiseen päivään löytyy sisältöä ja arjen pikku iloja. Keräämme mukavia muistoja ja kannustamme elämään niitä kanssamme uudelleen ja uudelleen…