Päivätoiminta

Otamme kaikissa palveluissamme käyttöön toimintakykyä ja kuntoutumista edistävä työtapoja. Sen lisäksi hyödynnämme kohdennetusti varsinaisia kuntoutusmahdollisuuksia.

Päivätoimintamme palvelee paitsi asumispalveluissamme omissa asunnoissaan asuvia ihmisiä, tehostetussa asumispalvelussa asuvia asukkaitamme, myös ulkopuolisia, palvelusta hyötyviä henkilöitä.

Päivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tuottaa monipuolisia hyvinvointiin liittyviä terveys-, virike-, virkistys- ja kuntoutuspalveluja sekä kotona asumista tukevia palveluja.

Tavoitteena on:

 • Tukea asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä huomioiden ikääntyneiden sosiaaliset, psyykkiset, fyysiset ja hengelliset tarpeet
 • Terveellisten elämäntapojen edistäminen ja sairauksien ehkäisy
 • Neuvonta- ja palveluohjaus
 • Toiminta toteutetaan tavoitteellisesti osallistavana toimintana yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Sisältöalueet on harkittu siten, että kaikilla on selvä yhteys ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseen.

Toiminnan sisältöalueina ovat:

 • Neuvonta- ja palveluohjaus
 • Viriketoiminta (ohjelmalliset tilaisuudet, bingo jne.)
 • Harrastustoiminta (kädentaitojen osastot)
 • Taide- ja kulttuuri (elokuva, runous, teatteri, kirjallisuus, taide)
 • Toimintakyky (tanssit, jumpat, kävelyt sekä erilaiset liikuntaryhmät). Toimintakyky sisältää fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tarkkailun.
 • Teknologia (atk-opastukset, neuvontapalvelu)
 • Itsenäisen suoriutumisen tukeminen (apuvälineet, neuvonta ja opastus)
 • Hengellinen virikkeellisyys
 • Keskustelupiirit
 • Hyvinvointi-, terveys- ja aistipäivät
 • Päivätoimintaan talon ulkopuolelta tulevalla on myös mahdollisuus ateriointiin

Taide ja kulttuuri ovat läsnä toiminnoissa mm. taidepainotteisten virikeryhmien muodossa. Toimintaa järjestetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hengellistä virikkeellisyyttä toteutetaan yhteistyössä seurakuntien kanssa järjestämällä hartaushetkiä, juhlapyhien aikaan tilaisuus ehtoolliseen ja erilaisia hengellisiä keskustelupiirejä.