Koulutukset

Koulutettu ja osaava henkilökunta on hyvän palvelun tärkein tekijä. Siitä riippuu kaikki. Henkilökunnan hyvä ammattitaito ja osaaminen luovat turvaa asiakkaallemme ja ovat laatumme tae. Koulutamme henkilökuntaamme monipuolisesti. Osa koulutuksia on sisäisiä ja osa osaamisesta hetaan yrityksen ulkopuolelta.

Lähikoulutus hoitotyössä: Meidän toimintamme, samoin kuin koko hoiva-ala, tarvitsee hyviä alan ammattilaisia toteuttamaan laadukasta toimintaa. Haemme aktiivisesti yhteistyökumppaneita alueen oppilaitoksista ja luomme mahdollisuuden opiskella hoiva-alaa niin, että opiskelun painopiste on käytännön työssä ja teoriaopinnot tapahtuvat mahdollisimman lähellä asumisyksikköämme. Teoreettinen opetus nivoutuu näin läheisesti käytäntöön. Valmistuvilla lähihoitajilla tai hoiva-avustajilla on vahva käytännön osaaminen ja varsinkin vahvuudet, joita avopalveluissa tarvitaan, ovat olleet muuta opetusta korostuneemmin mukana koulutuksessa.

Meillä on osaamista kouluttaa sekä omaa henkilökuntaamme, mutta meiltä voi ostaa koulutusta myös oman talomme ulkopuolelle.

Tarjonnassamme on koulutuksia mm.

- Esimiehen pelastusrengas

- Apua omavalvontaan

- Hoivaturva, haastaviin tilanteisiin toimivia ratkaisuja

- Yksikön tarpeista lähtevä ensiapukoulutus

Soita ja kysy lisää:

Kaisa Aare-Puff gsm. +358 440 292 077